ID bài viết : 00170712 / Sửa lần cuối : 03/03/2017

Máy quay Action Cam không bật nguồn.

Máy quay Action Cam không bật nguồn.

  Vui lòng kiểm tra xem pin có được sạc mà không gặp bất kì vấn đề nào không.

  1. Gắn pin và tắt nguồn của máy quay.
   LƯU Ý: Không thể sạc được khi máy quay phim được bật nguồn.
  2. Mở nắp đậy cổng kết nối của máy quay và kết nối cáp micro USB (đi kèm) vào máy quay.
  3. Kết nối đầu kia của cáp micro USB với máy tính.
  4. Kiểm tra xem đèn CHG (Sạc) của máy quay sáng lên màu hổ phách. Sạc được hoàn tất khi đèn tắt (sạc đầy).

   Những hình ảnh dưới đây là những ví dụ.

    Image    Image
    FDR-X1000V     HDR-AS200V

   [A]:
   Nắp đậy cổng kết nối
   [B]: Cáp Micro USB
   [C]: Đèn REC/access/CHG (Sạc)

   LƯU Ý: Nếu đèn CHG (Sạc) nhấp nháy khi đang sạc, hãy kiểm tra như sau.
   • Pin có thể không được gắn đúng cách vào máy quay. Hãy tháo pin ra khỏi máy quay, và gắn lại pin theo đúng hướng.
   • Nhiệt độ của pin quá cao hoặc quá thấp. Hãy tháo pin ra khỏi máy quay, và đợi đến khi pin trở về nhiệt độ bình thường, và găn lại pin.
   • Pin có thể bị hư hỏng.
  Nếu hiện tượng không thể cải thiện ngay cả sau khi sạc pin, có thể có vấn đề với pin.
  Thử một viên pin khác, nếu bạn có vài viên, và kiểm tra xem hiện tượng có được cải thiện không.

  Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, sản phẩm có thể cần phải sửa chữa.