ID bài viết : 00140660 / Sửa lần cuối : 08/07/2020In

Tốc độ chụp nhanh nhất của máy ảnh khi chụp ở chế độ Aperture Priority là gì?

    Tốc độ chụp nhanh nhất của máy ảnh khi chụp ở chế độ Aperture Priority là gì?

    Tốc độ chụp nhanh nhất của máy ảnh khác nhau tùy theo giá trị khẩu độ, hoặc chỉ số-F. Các thông số chụp nhanh nhất tương ứng với giá trị khẩu độ như sau:

    • 1/2000 ở F2.0 đến F3.5
    • 1/3200 ở F4.0 đến F5.
    • 1/4000 ở F5.6 hoặc giá trị khẩu độ lớn hơn