ID bài viết : S500058949 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm cách nào để khắc phục kết nối mạng bị hỏng?

Kết nối mạng không thiết lập.

    Vui lòng làm theo trình tự dưới đây:

    1. Kiểm tra xem cáp Ethernet đã được kết nối đúng hay chưa.
    2. Chọn Network Settings trong Menu SETUP, và cấu hình các thiết lập mạng của người dùng trong Internet ettings.
    3. Kiểm tra các thiết lập router (bộ định tuyến) (xem hướng dẫn sử dụng router để biết chi tiết).
    4. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để xem có sự cố mạng nào hay không.