ID bài viết : 00056514 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kết nối mạng wireless ở nhà bằng cách sử dụng Wi-Fi® Protected Setup (WPS).

  QUAN TRỌNG: Quá trình này chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng router WPS phù hợp. Nếu router của bạn không tương thích với WPS và bạn không biết mật khẩu của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của router hoặc liên hệ với nhà cung cấp mạng internet của bạn.

  Nếu bạn sử dụng router Wi-Fi Protected Setup (WPS) phù hợp, bạn có thể kết nối tới mạng không dây mà không cần mật khẩu bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên điều khiển, nhấn nút Image.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network.
  4. Chọn Wi-Fi.
  5. Chọn tên mạng của bạn.

   LƯU Ý: WPS hiển thị dưới tên mạng của bạn.

  6. Chọn Network Setup field.
  7. Chọn WPS push button.
  8. Chọn Connect.
  9. Trên router của bạn, nhấn và giữ nút WPS cho đến khi đèn LED bắt đầu nhấp nháy.

   QUAN TRỌNG: Bước này  phải được thực hiện trong hai phút khi hoàn thành bước 8, nếu không bạn cần phải thực hiện lại bước 5-8.

  10. Bỏ nút WPS ra.