ID bài viết : 00063518 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm sao để loại bỏ và cài đặt lại thiết bị tại Device Manager trong Windows 8 và 8.1?

  Làm sao để loại bỏ và cài đặt lại thiết bị tại Device Manager trong hệ điều hành Windows 8 hoặc mới hơn.

  Thực hiện quá trình sau để loại bỏ và cài đặt lại thiết bị từ ứng dụng Device Manager.

  1. Bấm tổ hợp phím Windows Logo + X , chọn Device Manager.
   Image
  2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào biểu tượng category của thiết bị muốn loại bỏ
  3. Trong cửa sổ Device Manager category, chọn thiết bị muốn loại bỏ.
  4. Trong menu bar, chọn Action.
  5. Trong menu Action, chọn Uninstall
  6. Trong cửa sổ Confirm Device Uninstall, chọn OK.
  7. Trong cửa sổ Device Manager, bấm X góc trên bên phải để đóng cửa sổ.

   LƯU Ý:

   • Khi khởi động lại máy, hệ điều hành sẽ tìm kiếm thiết bị và cài đặt chương trình cần thiết
   • Nếu hệ điều hành không thể tìm ra thiết bị, người dùng phải tải về và cài đặt phần mềm mong muốn.