ID bài viết : 00055941 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thể nào để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.

  Theo các bước sau để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.

  1. Nhấp chuột vào nút Start và sau đó nhấp Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Hardware and Sound.
  3. Trong cửa sổ Hardware and Sound, dưới Devices and Printers, nhấp Device Manager.
  4. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào biểu tượng phân loại của thiết bị cần gỡ bỏ.
  5. Dưới mục Device Manager, nhấp chọn thiết bị cần gỡ bỏ.
  6. Trên thanh menu, nhấp Action.
  7. Trên menu Action, nhấp Uninstall.
  8. Trong cửa sổ Confirm Device Uninstall, nhấp nút OK.
  9. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp nút X trên góc phải trên để đóng cửa sổ.

   LƯU Ý:

   • Khi máy tính khởi động lại, hệ điều hành sẽ tìm thiết bị và cài đặt driver.
   • Nếu hệ điều hành không thể tự động tìm driver, tải về và cài đặt driver cần thiết.