ID bài viết : 00055932 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thể nào để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.

  Theo các bước sau để gỡ bỏ và cài đặt lại một thiết bị từ Device Manager.

  QUAN TRỌNG: Quá trình này phải được thực hiện trong khi đăng nhập với Administrator hoặc một tài khoản có quyền Administrator.

  1. Nhấp nút Start và nhấp Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, dưới Pick a category, nhấp đúp chuột vào biểu tượng Performance and Maintenance.
  3. Trong cửa sổ Performance and Maintenance, dưới hoặc chọn một biểu tượng Control Panel, nhấp đúp chuột vào biểu tượng System.
  4. Trong cửa sổ System Properties, nhấp tab Hardware.
  5. Trên tab Hardware, trong hộp Device Manager, nhấp vào nút Device Manager.
  6. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột vào biểu tượng loại thiết bị cần gỡ bỏ.
  7. Dưới mục Device Manager, nhấp để chọn thiết bị cần gỡ bỏ.
  8. Trên thanh menu, click Action.
  9. Trên menu Action, nhấp Uninstall.
  10. Trong cửa sổ Confirm Device Removal, nhấp nút OK.
  11. Trong cửa sổ System Settings Change, nhấp nút Yes.
  12. Khởi động lại máy tính.

   LƯU Ý:

   • Khi máy tính khởi động lại, hệ điều hành sẽ tìm thiết bị và cài đặt driver.
   • Nếu hệ điều hành không thể tự động tìm driver, tải về và cài đặt driver mong muốn.