ID bài viết : 00143692 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Powerline adapte là gì và làm thế nào để sử dụng nó để kết nối với Mạng của tôi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Powerline adapte là gì và làm thế nào để sử dụng nó để kết nối với Mạng của tôi.

 


Powerline adapters (thiết bị chuyển tải Internet qua hệ thống điện gia dụng trong nhà) sử dụng hệ thống dây điện trong nhà hoặc tòa nhà của bạn để kết nối với mạng. Một powerline adapter được yêu cầu trên mỗi đầu của kết nối. Như hình ảnh ví dụ minh hoạ dưới đây, đầu đĩa Blu-ray, TV hoặc thiết bị mạng truyền thông của bạn cắm vào một đầu và router của bạn cắm vào đầu khác sử dụng cáp Ethernet chuẩn (thường được cung cấp với các powerline adapter ).
Powerline adapter.

LƯU Ý: Mặc dù powerline adapter sẽ cung cấp kết nối mạng nhưng chúng có thể không cung cấp đủ tốc độ để truyền tải nội dung. Tình trạng của các hệ thống dây điện và các thiết bị điện khác trong tòa nhà có thể làm giảm tốc độ của kết nối.

Thực hiện theo các bước sau để kết nối thiết bị có khả năng kết nối Internet với mạng sử dụng powerline adapter :

LƯU : Hãy tham khảo các thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc sách hướng dẫn sử dụng đi kèm để xác định xem thiết bị của bạn có thể được kết nối với internet hay không.

  1. Kết nối một trong các powerline adapter với một cổng LAN có sẵn trên router bằng cáp Ethernet.
  2. Kết nối powerline adapter vào một ổ cắm A/C gần router
  3. Kết nối powerline adapter thứ hai với thiết bị đầu đĩa Blu-ray, TV hoặc phương tiện truyền thông mạng bằng cáp Ethernet.
  4. Kết nối powerline adapter thứ hai vào ổ cắm A/C.
  5. Kết nối nguồn A/C đến thiết bị đầu đĩa Blu-ray, TV hoặc phương tiện truyền thông. 

    CHÚ Ý: Có thể mất vài phút để kết nối với các mạng và thiết lập mạng bằng cách sử dụng màn hình menu trên TV.