ID bài viết : 00247652 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Cách kết nối HDR-AS15 Action Cam với một thiết bị di động để sao chép hoặc tải lên hình ảnh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn chưa tải xuống và cài đặt Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile), bạn cần tải xuống ứng dụng miễn phí từ cửa hàng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn trước khi tiếp tục các bước này.

  • Phiên bản phần mềm 2.00 và cũ hơn:
   1. Lắp thẻ nhớ chứa các hình ảnh tĩnh hoặc phim vào máy ảnh.
   2. Nhấn nút NEXT (TIẾP THEO) để bật máy ảnh.
   3. Nhấn liên tục nút NEXT (TIẾP THEO) cho đến khi thông báo SEND (GỬI) hiển thị.
   4. Nhấn vào nút Enter.

    LƯU Ý: Thông báo PREP (CHUẨN BỊ) sẽ hiển thị trong vài giây, theo sau là thông báo AWAIT (CHỜ). Lúc này, chức năng Wi-Fi đã được kích hoạt và sẵn sàng để kết nối với thiết bị di động.

   5. Kết nối với thiết bị di động của bạn qua mạng không dây.
    • Thiết bị di động iOS
     1. Chọn Settings (Cài đặt), Wi-Fi và chọn máy ảnh.
     2. Nhập mật khẩu được cung cấp trên nhãn đi kèm với hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

      LƯU Ý: Nếu bạn không tìm thấy mật khẩu của bạn, hãy tham khảo Cách kiểm tra SSID/mật khẩu cần có để kết nối Wi-Fi.

     3. Khởi chạy Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động của bạn.
     4. Lúc này, thiết bị di động của bạn đã được kết nối với máy ảnh và sẵn sàng để sao chép hoặc tải lên hình ảnh và phim.
    • Thiết bị di động Android
     1. Khởi chạy Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động của bạn và chọn máy ảnh.
     2. Nhập mật khẩu được cung cấp trên nhãn đi kèm với hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

      LƯU Ý: Nếu bạn không tìm thấy mật khẩu của bạn, hãy tham khảo Cách kiểm tra SSID/mật khẩu cần có để kết nối Wi-Fi.

     3. Lúc này, thiết bị di động của bạn đã được kết nối với máy ảnh và sẵn sàng để sao chép hoặc tải lên hình ảnh và phim.
  • Phiên bản phần mềm 3.00 và mới hơn:
   1. Lắp thẻ nhớ chứa các hình ảnh tĩnh hoặc phim vào máy ảnh.
   2. Nhấn nút NEXT (TIẾP THEO) để bật máy ảnh.
   3. Nhấn liên tục nút NEXT (TIẾP THEO) cho đến khi thông báo MOVIE (GỬI) hiển thị.
   4. Nhấn vào nút Enter.
   5. Kết nối với thiết bị di động của bạn qua mạng không dây.
    • Thiết bị di động iOS
     1. Chọn Settings (Cài đặt), Wi-Fi và chọn máy ảnh.
     2. Nhập mật khẩu được cung cấp trên nhãn đi kèm với hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

      LƯU Ý: Nếu bạn không tìm thấy mật khẩu của bạn, hãy tham khảo Cách kiểm tra SSID/mật khẩu cần có để kết nối Wi-Fi.

     3. Khởi chạy Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động của bạn.
     4. Lúc này, thiết bị di động của bạn đã được kết nối với máy ảnh và sẵn sàng để sao chép hoặc tải lên hình ảnh và phim.
    • Thiết bị di động Android
     1. Khởi chạy Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động của bạn và chọn máy ảnh.
     2. Nhập mật khẩu được cung cấp trên nhãn đi kèm với hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

      LƯU Ý: Nếu bạn không tìm thấy mật khẩu của bạn, hãy tham khảo Cách kiểm tra SSID/mật khẩu cần có để kết nối Wi-Fi.

     3. Lúc này, thiết bị di động của bạn đã được kết nối với máy ảnh và sẵn sàng để sao chép hoặc tải lên hình ảnh và phim.