ID bài viết : 00082978 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Gửi hình ảnh và phim MP4 từ máy quay phim vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng một chạm (chia sẻ một chạm)

  Thiết bị tương thích:

  HDR-PJ810/PJ810E/PJ820/PJ820E/CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/

  PJ610E/CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E/PJ275


  Bạn có thể gửi hình ảnh đến một điện thoại thông minh NFC (*) chỉ với một chạm, mà không cần cài đặt phức tạp.

  * Mặc dù chỉ có điện thoại thông minh được đề cập trong các mô tả, nhưng vẫn áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Chọn [Settings] trên điện thoại thông minh, sau đó chọn [More...] để kiểm tra xem [NFC] được kích hoạt chưa. 
   Quá trình này chỉ được yêu cầu vào lần đầu tiên.
  2. Trên máy quay, phát lại hình ảnh được gửi đến điện thoại thông minh.
  3. Chạm (dấu N) của máy quay vào (dấu N) của điện thoại thông minh. 

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước khi thực hiện.

   Hãy chắc chắn rằng dấu -N được hiển thị trên màn hình của máy ảnh

   Tiếp tục chạm vào mà không di chuyển cho đến khi "PlayMemories Mobile" khởi động(1-2 giây).

  4. Việc chuyển giao hình ảnh bắt đầu.

   Những hình ảnh chuyển sẽ được lưu trữ trong Gallery/Album trên một điện thoại thông minh/máy tính bảng Android.

  Lưu ý

  • Bạn không thể chuyển phim AVCHD. 
  • [Send to Smartphone] không thể thực hiện khi phim MP4 hoặc hình ảnh chưa được lưu trên máy quay Handycam.
  • Ứng dụng này không được bảo đảm để làm việc trên tất cả các điện thoại thông minh và máy tính bảng. 
  • Nếu bạn muốn chuyển hình ảnh ghi lại trên thẻ nhớ, lắp thẻ nhớ đến sản phẩm này, và sau đó chọn thẻ nhớ trong [Media Select] (đối với dòng máy có bộ nhớ trong).

  Gợi ý

  • Đối với hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, tham khảo các trang download của PlayMemories Mobile