ID bài viết : 00055016 / Sửa lần cuối : 08/07/2020

Làm thế nào để tìm được mật khẩu cho kết nối Wi-Fi?

    Mật khẩu cho kết nối Wi-Fi® được in trên 1 miếng dán được đính kèm hướng dẫn sử dụng máy ảnh. Nếu bạn làm mất hoặc không có hướng dẫn sử dụng, bạn cũng có thể lấy mật khẩu theo các bước dưới đây.

    1. Kết nối máy ảnh tới máy tính với cáp USB kèm theo
    2. Bật máy ảnh.
    3. Trên máy tính, trong cửa sổ PMHOME xuất hiện, nhấp vào thư mục INFO.
    4. Trong cửa sổ INFO, nhấp vào tập tin WIFI_INF để mở nó và hiển thị mật khẩu.