ID bài viết : 00128727 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Góc nhìn thay đổi đáng kể khi chụp với chế độ Tự động lấy nét liên tục (AF-C).

Góc nhìn thay đổi đáng kể khi chụp với chế độ Tự động lấy nét liên tục (AF-C).

    Để giảm kích thước ống kính của máy ảnh, tiêu cự ống kính được đặt ở phía trước bộ cảm biến hình ảnh. 

    Việc này sẽ tạo ra sự biến đổi góc nhìn, được tạo thành bởi sự chuyển động của tiêu cự ống kính, rộng hơn so với phía trước máy ảnh. Điều này sẽ tạo nên một sự chuyển đổi rộng hơn cho hình ảnh được hiển thị trên màn hình trong khi nhấn nhẹ nút chụp.

    Hơn thế nữa, độ sâu trường ảnh gia tăng, đặc biệt khi giá trị khẩu độ (giá trị F) cao hơn. Đối với nguyên nhân này, tiêu cự ống kính cần được di chuyển rộng hơn trong quá trình nhận diện đỉnh tương phản. Trong điều kiện này, việc biến đổi góc nhìn có khuynh hướng trở nên dễ thấy hơn.

    Tuy nhiên, sự chuyển động của tiêu cự ống kính và sự biến đổi hệ quả của góc nhìn trên màn hình được gây ra bởi chuyển động khi bạn cố gắng lấy nét đối tượng chụp. Điều này có nghĩa rằng các hiện tượng như sự thay đổi lấy nét trên hình ảnh không xảy ra.