ID bài viết : 00128742 / Sửa lần cuối : 09/09/2015In

Các ống kính A-mount có thể sử dụng được với những chiếc máy ảnh E-mount không?

Các ống kính A-mount có thể sử dụng được với những chiếc máy ảnh E-mount không?

    Bằng việc sử dụng ngàm chuyển đổi LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3 hay LA-EA4, các ống kinh A-mount được sản xuất dành cho những chiếc máy ảnh DSLR, SLT và ILCA có thể được sử dụng với máy ảnh E-mount. Tuy nhiên, bộ chuyển đổi Sony teleconverter (SAL-14TC và SAL-20TC) thì không tương thích với ngàm chuyển đổi.

    QUAN TRỌNG:

    • Đối với LA-EA1, việc cập nhật firmware được yêu cầu.
    • Việc cập nhật firmware cung cấp các khả năng Tự động Lấy nét (AF) khi sử dụng ống kính SAM/SSM. Các bản cập nhật firmware có thể tải được về trực tuyến.