ID bài viết : 00167423 / Sửa lần cuối : 04/06/2019

Không thể nhận được tín hiệu GPS hoặc đợi tín hiệu GPS xuất hiện trên màn hình.

Không thể nhận được tín hiệu GPS hoặc đợi tín hiệu GPS xuất hiện trên màn hình.

  Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây nếu bạn không có tín hiệu GPS hoặc nhận được những thông báo như dưới đây:

  • Waiting for a valid GPS signal (Vui lòng đợi tín hiệu GPS hợp lệ)
  • The GPS signal was lost (Đã mất tín hiệu GPS) 

  QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu thực hiện các bước xử lý sự cố dưới đây, vui lòng làm như sau:

  1. Cài đặt phần mềm ứng dụng hỗ trợ MyTomTom PC. Không kết nối module Navigation (module Điều hướng) với máy tính cho đến sau khi hoàn tất bước này. Nhấp vào đây để được hướng dẫn cài đặt.

   LƯU Ý: Nếu bạn đã cài đặt phần mềm này trên máy tính, hoặc máy tính cho thấy bạn đã có phần mềm mới nhất, xác nhận lại bạn đã có phiên bản Ứng dụng 10.873.783778.514 hoặc cao hơn (ví dụ, App 10.871.xxxxxx.xxx). Nếu đã có phiên bản cần thiết, bạn có thể bỏ qua bước này. Một bước khác sẵn sàng hỗ trợ bạn để xác định thông tin phiên bản phần mềm dành cho Bộ thu Sony AV Navigation .

  2. Thiết lập kết nối Internet với máy tính của bạn.
  3. Một khi máy tính đã kết nối với Internet, kết nối Navigation module với máy tính của bạn.

   LƯU Ý: Nếu bản cập nhật có sẵn, nó sẽ được thể hiện trong phần mềm MyTomTom  và tùy theo từng loại cập nhật, quá trình cập nhật có thể tự động bắt đầu hoặc bạn sẽ cần phải nhấp vào Start downloading (Bắt đầu tải về) trong MyTomTom. Nếu thiết bị của bạn không được cập nhật thông tin, sau khi cập nhật nó, kiểm tra lại tín hiệu lần nữa. Nếu bạn vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc nhận tín hiệu, hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây:

  Để bạn có được tín hiệu GPS, thiết bị của bạn cần phải nhận được tín hiệu ít nhất từ bốn vệ tinh. Nếu bạn nhận được tín hiệu từ ít hơn bốn vệ tinh hoặc tín hiệu không đủ mạnh, màn hình Driving View chuyển sang màu xám.

  Nếu màn hình chuyển sang màu xám, thực hiện như sau đây

  1. Thiết lập lại thiết bị của bạn  bằng cách nhấn vào nút reset khoảng 10 giây.
  2. Tìm tín hiệu GPS:

   Dưới những điều kiện sau đây, có thể mất đến 5 phút để tìm vị trí hiện tại của bạn:

   • Khi bạn bật thiết bị vào lần đầu tiên.
   • Khi bạn bật thiết bị sau khi nó không được sử dụng trong khoảng thời gian dài.
   • Bạn bật thiết bị TomTom hoặc bộ thu GPS sau khi nó đã được di chuyển mà không được sử dụng đến (ví dụ: sau khi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa).
  3. Tìm một tầm nhìn không gian thoáng. Thiết bị TomTom của bạn phải ở ngoài trời để định vị vị trí hiện tại của bạn. Hãy thử đặt lại vị trí thiết bị trong xe của bạn. Lý tưởng nhất, đặt nó tại điểm thấp nhất có thể với hướng trực tiếp vào kính chắn gió.
  4. Nếu xe hơi có cửa sổ làm bằng kính hấp thụ nhiệt, có thể tín hiệu GPS khó đi qua. Trong trường hợp này, lắp ăng-ten GPS tại khu vực không có kính hấp thụ nhiệt.
  5. Thử thiết lập lại thiết lập lại thiết bị của bạn về thiết lập xuất xưởng .
  6. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, khởi động lại thiết bị âm thanh stereo xe hơi. Nhấn và giữ nút OFF trên điều khiển từ xa hoặc nút SOURCE ở màn hình phía trước của thiết bị âm thanh stereo xe hơi để tắt thiết bị. Sau đó, chờ khoảng 10 giây hoặc lâu hơn trước khi bật lại thiết bị âm thanh stereo xe hơi.

  LƯU Ý:

  • Có thể mất lâu hơn 5 phút, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một nơi rộng rãi không có nhà cao tầng hoặc cây cối xung quanh bạn.
  • Một khi thiết bị điều hướng đã được đặt nằm tại vị trí của bạn, màn hình Driving View sẽ hiển thị đầy đủ màu sắc và sẽ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ.