ID bài viết : 00167288 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Số điện thoại và tên liên hệ không xuất hiện trên màn hình hiển thị khi nhận cuộc gọi đến.

Số điện thoại và tên liên hệ không xuất hiện trên màn hình hiển thị khi nhận cuộc gọi đến.

    Là một phần hoạt động bình thường của dàn âm thanh xe hơi, màn hình hiển thị sẽ không hiển thị số điện thoại và tên liên hệ của một cuộc gọi đến nếu cuộc gọi đến là từ  một số nặc danh hoặc không rõ tên.