ID bài viết : 00151642 / Sửa lần cuối : 11/01/2018

Không có hình ảnh hoặc một màn hình màu đen xuất hiện trong kính ngắm hoặc màn hình LCD khi cố gắng để ghi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không có hình ảnh hoặc một màn hình màu đen xuất hiện trong kính ngắm hoặc màn hình LCD khi cố gắng để ghi.

Thực hiện theo quá trình này để khắc phục sự cố nếu không có hình ảnh hoặc một màn hình màu đen xuất hiện trong kính ngắm hoặc màn hình LCD khi cố gắng để ghi lại.

LƯU Ý:

 • Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp để khắc phục vấn đề này, kiểm tra tình trạng kính ngắm hoặc màn hình LCD sau khi hoàn thành mỗi bước.
 • Có thể cần thiết phải tham khảo các hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy quay phim để biết thông tin hướng dẫn cách thực hiện một thao tác trên dòng máy cụ thể của bạn.
 1. Đảm bảo nắp ống kính trên mặt trước của máy quay đã được gỡ bỏ.
 2. Đảm bảo một pin sạc đầy được lắp vào máy quay.
 3. Đảm bảo công tắt STANDBY/LOCK được thiết lập sang vị trí STANDBY.
 4. Bật máy quay và thiết lập sang chế độ CAMERA.
 5. Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD.

  LƯU Ý: Có thể khó để xem hình ảnh, nếu màn hình LCD tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khi quay ngoài trời. Che ánh sáng mặt trời để kiểm tra các hình ảnh.

 6. Nhìn để xem hình ảnh có thể thấy được trong kính ngắm hoặc màn hình LCD chưa.

  QUAN TRỌNG: Một số máy quay có cả kính ngắm và màn hình LCD. Để tiết kiệm điện, kính ngắm và màn hình LCD sẽ không hiển thị cùng một lúc. Nếu kính ngắm được kéo ra, hình ảnh có thể không được hiển thị trên màn hình LCD. Hãy kiểm tra hình ảnh có được hiển thị bằng cách rút ống ngắm. Để sử dụng kính ngắm, màn hình LCD phải được đóng lại.

 7. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sản phẩm có thể cần dịch vụ sửa chữa.