ID bài viết : 00243109 / Sửa lần cuối : 28/02/2022

Có thể tắt hiển thị Banner Thông tin không?

  QUAN TRỌNG:

  LƯU Ý:

  • Banner Thông tin sẽ xuất hiện hoặc biến mất tùy theo mỗi lần bạn nhấn nút DISPLAY (HIỂN THỊ) hoặc Info (Thông tin). Nếu bạn để Banner Thông tin hiển thị trên màn hình thì Banner sẽ chỉ duy trì hiển thị trong 30 giây, sau đó tự động biến mất.
  • Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để biết cách thay đổi các cài đặt cho Banner Thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  Các mẫu Tivi sau đây có tùy chọn cho phép ẩn Info Banner(Banner Thông tin) :

  • Mẫu năm 2020: Dòng X70
  • Mẫu năm 2019: Dòng W61G, W66G, X70G
  • Mẫu năm 2018: Dòng X70F, X73F, W66F, W61F_W66F
  • Mẫu năm 2017: Dòng W75E, X70E_X72E, W61E, W66E
  • Mẫu năm 2016: Dòng W60D, W65D, W75D
  • Mẫu năm 2014: Tất cả
  • Mẫu năm 2013: Tất cả

  LƯU Ý:

  • Đối với các mẫu Tivi ra mắt từ năm 2016 đến nay, tùy chọn này sẽ có trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Vui lòng cập nhật sau khi bản cập nhật phần mềm được phát hành. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm.
  • Các mẫu Tivi năm 2015 không có tùy chọn này.

  Làm theo các bước sau đây để ẩn Info Banner (Banner Thông tin):

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Setup (Thiết lập).
   (Đối với các mẫu Tivi năm 2013 và 2014, vui lòng bỏ qua bước này.)
  5. Chọn Info Banner (Banner Thông tin).
  6. Chọn Off (Tắt) hoặc Hidden (Ẩn) (các tùy chọn khác là On (Bật), Large (Lớn) hoặc Small (Nhỏ)).