ID bài viết : S500057508 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để giải quyết khi Walkman không hoạt động một cách bình thường?

    Máy  Walkman không hoạt động một cách bình thường .


    Khi dấu hiệu này xảy ra, hãy ấn nút RESET trên mặt bằng một  vật có đầu nhọn chẳng hạn như một cái kẹp giấy, khoảng hơn một giây để reset máy.

    Lưu ý:

    • Ngay cả nếu Walkman bị reset, máy vẫn giữ lại dữ liệu nhạc và những thiết lập thời gian. 
    • Nếu nút RESET được ấn trong khi đang hoạt động Walkman, dữ liệu đã chứa và những thiết lập trên Walkman có thể bị xóa.