ID bài viết : 00065489 / Sửa lần cuối : 01/06/2020

Không thể kết nối máy ảnh vào điểm truy cập

Tôi không thể thiết lập kết nối với các điểm truy cập mạng LAN không dây.

  Khả năng kết nối máy ảnh với một điểm truy cập không dây phụ thuộc vào cường độ của tín hiệu không dây, khoảng cách từ máy ảnh đến điểm truy cập, và thiết lập điểm truy cập trong máy ảnh được cấu hình hoặc lựa chọn đúng hay không. Thực hiện các bước dưới đây để khắc phục vấn đề này .

  1. Hãy chắc chắn rằng nguồn của điểm truy cập Wireless Local Area Network (WLAN) đã bật.
  2. Di chuyển máy ảnh đến gần hơn với các điểm truy cập .

   QUAN TRỌNG: Phạm vi giao tiếp có thể bị giảm bởi các điều kiện xung quanh, chẳng hạn như lưu lượng truy cập sóng vô tuyến điện và tường chắn giữa máy ảnh và các điểm truy cập WLAN. Các thiết bị khác, chẳng hạn như lò vi sóng và sản phẩm Bluetooth® không dây, cũng có thể can thiệp vào kết nối .

  3. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn các điểm truy cập thích hợp trên menu máy ảnh .
  4. Nếu cố gắng kết nối với một mạng WLAN bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập vào mật mã chính xác cho các điểm truy cập.
  5. Nếu cố gắng kết nối với một mạng WLAN công cộng, bạn có thể cần phải liên hệ với các dịch vụ mạng không dây