ID bài viết : 00262021 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Sự cố truy cập Apple TV hoặc không thể ghép nối thiết bị Apple với Tivi của tôi bằng ứng dụng AirPlay của HomeKit

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn gặp sự cố kết nối hoặc sự cố truy cập Apple TV khi ghép nối với một thiết bị Apple bằng ứng dụng AirPlay, hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Khởi động lại thiết bị Apple của bạn.
  2. Để sử dụng ứng dụng Apple TV, AirPlay và HomeKit, bạn cần bật Sony Smart TV services (Dịch vụ Sony Smart TV) thông qua BRAVIA TV Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư của BRAVIA TV). Hãy làm theo các bước sau đây.
   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm Tivi, nhấn nút HELP.
   2. Đến tùy chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) và chọn Privacy settings (Cài đặt quyền riêng tư).
   3. Trên màn hình Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư), hãy đọc chính sách về quyền riêng tư, nếu bạn đồng ý, hãy cuộn xuống cuối chính sách, sau đó chọn đồng ý, ít nhất là đối với Sony Smart TV services (Dịch vụ Sony Smart TV), hoặc chọn tùy chọn Agree all (Đồng ý tất cả) nếu bạn muốn.
   4. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút Input, sau đó chọn AirPlay từ lựa chọn ngõ vào để hiển thị menu AirPlay.

  *Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, AirPlay và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác.