ID bài viết : 00138551 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối không dây (mạng Wi-Fi)

  Trước khi bắt đầu

  QUAN TRỌNG: Quy trình thiết lập khác nhau tùy theo loại mạng và bộ định tuyến LAN. Trước khi thiết lập kết nối Internet, hãy nhớ thiết lập bộ định tuyến WLAN.

  Để kết nối với Internet, ngoài BRAVIA TV, bạn cần phải có các thiết bị như hub, bộ định tuyến, v.v. Ngoài ra, các thiết bị này sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn kết nối Internet.
  Sơ đồ hiển thị Tivi được kết nối qua mạng không dây với bộ định tuyến và modem được kết nối với internet

  • A: Máy tính
  • B: Bộ định tuyến không dây
  • C: Modem
  • D: Internet

  Cách thiết lập Tivi

  Các bước khác nhau tùy thuộc vào loại mẫu Tivi của bạn:

  Gợi ý:

  Các mẫu Google TV™ và Android TV™

  Các mẫu Tivi khác