ID bài viết : 00225314 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Sự cố Amazon Prime Video; Kiểm tra như sau

  Các dịch vụ có thể không khả dụng (chẳng hạn như không thể xem video hoặc không thể đăng nhập) do nhà cung cấp dịch vụ mạng bảo trì hệ thống.
  Vui lòng tham khảo các trang hướng dẫn dưới đây.

  Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ dành cho mẫu Tivi của bạn để biết thông tin mới nhất.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

  Quay lại Menu chính