ID bài viết : 00251902 / Sửa lần cuối : 30/07/2023In

Bạn có đang sử dụng Android TV™ hoặc Google TV™ không?

  Bạn có đang sử dụng Android TV không?
  Giao diện cho Google TV™ Giao diện cho Android TV™
  google tv android tv

  Không

  Gợi ý: Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤