ID bài viết : 00112072 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Không thể điều chỉnh khẩu độ trong chế độ quay phim khi sử dụng bộ chuyển đổi LA-EA2 hoặc LA-EA4 gắn với một ống kính ngàm A.

    Không thể điều chỉnh khẩu độ trong chế độ quay phim khi sử dụng bộ chuyển đổi LA-EA2 hoặc LA-EA4 gắn với một ống kính ngàm A.


     


    Đây là hoạt động bình thường. Khi ống kính A-mount được gắn và máy ảnh ở chế độ Auto Focus (AF), giá trị khẩu độ được thiết lập là F3.5 hoặc khẩu độ tối đa có sẵn trên ống kính là nhỏ hơn F3.5 trong quá trình quay phim. Do đó, giá trị khẩu độ không thể thay đổi khi đang quay phim với AF. Để chọn một giá trị khẩu độ khác nhau, máy ảnh phải được thiết lập ở chế độ lấy nét bằng tay (MF).