ID bài viết : 00077859 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Nhấn nút giữ lấy nét không có tác dụng và khi sử dụng chế độ lấy nét hoặc chống rung, màn hình và hoạt động của máy ảnh không phù hợp. Đây có phải là một sự cố?

Nút giữ lấy nét không hoạt động

    Nút giữ lấy nét không được hỗ trợ trên bất kỳ máy ảnh nào. Khi sử dụng ILCE-7 hoặc ILCE-7R cần phải nâng cấp firmware lên phiên bản 1.02.

    Khi sử dụng chế độ lấy nét hoặc chống rung, một số hiển thị trên máy ảnh như khoảng cách lấy nét, chống rung hoặc chế độ lấy nét hiển thị (AF/MF) có thể không phù hợp với các thiết lập nút trên ống kính.
    Đây không phải là một sự cố. Vui lòng kiểm tra bản cập nhật firmware có sẵn trên trang web hỗ trợ sản phẩm.