ID bài viết : 00149571 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Sự khác biệt giữa các bộ chuyển đổi ngàm ống kính LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4 và LA-EA5 là gì?

  Dưới đây là phần mô tả về các tính năng chung cho mỗi bộ ngàm chuyển đổi. Các tính năng có thể khác nhau tùy theo sự kết hợp giữa máy ảnh và ống kính được sử dụng và các cài đặt, vì vậy hãy tham khảo chi tiết trong hướng dẫn sử dụng và thông tin về khả năng tương thích của sản phẩm. (Nội dung của bảng dưới đây giả định rằng máy ảnh, ống kính và bộ ngàm chuyển đổi sử dụng firmware mới nhất.)
  Về khả năng tương thích giữa máy ảnh và ống kính, hãy tham khảo trang web sau đây:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php

   LA-EA5LA-EA4LA-EA3LA-EA2LA-EA1
  Tính năng

  ・Hỗ trợ cảm biến toàn khung hình 35mm

  ・Các máy ảnh được hỗ trợ có thể chụp liên tục tốc độ cao với chế độ Lấy nét tự động (AF) / Phơi sáng tự động (AE).

  ・Mô-tơ AF tích hợp sẵn

  ・Ống kính nhỏ

  ・Hỗ trợ cảm biến toàn khung hình 35mm

  ・Mô-tơ AF và cảm biến AF tích hợp sẵn sử dụng công nghệ gương mờ

  ・Hỗ trợ cảm biến toàn khung hình 35mm

  ・Các máy ảnh được hỗ trợ có thể chụp liên tục tốc độ cao với chế độ Lấy nét tự động (AF) / Phơi sáng tự động (AE).

  ・Hỗ trợ cảm biến APS-C

  ・Mô-tơ AF và cảm biến AF tích hợp sẵn sử dụng công nghệ gương mờ

  Hỗ trợ cảm biến APS-C

  Lấy nét tự động ở chế độ ảnh tĩnh

  Có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF) với tất cả ống kính ngàm A của Sony*1 khi sử dụng cùng với máy ảnh được hỗ trợ.
  Chỉ có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF) với ống kính SAM/SSM khi sử dụng cùng với các máy ảnh khác.

  Có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF)*2 với tất cả ống kính ngàm A của Sony.*1

  Chỉ có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF) với ống kính SAM/SSM.

  Có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF)*2 với tất cả ống kính ngàm A của Sony.*1

  Chỉ có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF) với ống kính SAM/SSM.
  Lấy nét tự động ở chế độ phim

  Khi sử dụng một ống kính được ghi chú trong dòng ở trên “Lấy nét tự động ở chế độ ảnh tĩnh”, Lấy nét tự động (AF) sẽ hoạt động khi bạn nhấn nút chụp xuống một nửa.*2

  Có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF)*2 với tất cả ống kính ngàm A của Sony.*1

  Khi sử dụng một ống kính được ghi chú trong dòng ở trên “Lấy nét tự động ở chế độ ảnh tĩnh”, Lấy nét tự động (AF) sẽ hoạt động khi bạn nhấn nút chụp xuống một nửa.*2

  Có thể thực hiện Lấy nét tự động (AF)*2 với tất cả ống kính ngàm A của Sony.*1

  Khi sử dụng một ống kính được ghi chú trong dòng ở trên “Lấy nét tự động ở chế độ ảnh tĩnh”, Lấy nét tự động (AF) sẽ hoạt động khi bạn nhấn nút chụp xuống một nửa.*2

  Hệ thống AFLấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu hoặc Lấy nét tự động tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.Lấy nét tự động theo pha (Cảm biến được tích hợp trong bộ ngàm chuyển đổi)Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu hoặc Lấy nét tự động tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.Lấy nét tự động theo pha (Cảm biến được tích hợp trong bộ ngàm chuyển đổi)Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu hoặc Lấy nét tự động tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.
  Chế độ AF khả dụng

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Cũng có thể thực hiện Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF) khi sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu.*3

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF *4
  Không thể thực hiện Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF).

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Cũng có thể thực hiện Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF) khi sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu.*3

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF *4
  Không thể thực hiện Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF).

  AF-S, AF-C, AF-A, DMF
  Cũng có thể thực hiện Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF) khi sử dụng Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu.*3

  *1 Ống kính STF là loại ống kính chỉ lấy nét bằng tay, vì vậy không thể lấy nét tự động được.
  *2 Chỉ lấy nét bằng tay tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.
  *3 Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF) có thể không dùng được khi sử dụng bộ ngàm chuyển đổi, tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.
  *4 Khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp giữa máy ảnh và ống kính được sử dụng.