ID bài viết : 00077930 / Sửa lần cuối : 20/10/2022In

Tôi không thể thiết lập kết nối Wi-Fi giữa máy ảnh và điện thoại thông minh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

  LƯU Ý: Để kết nối máy ảnh và điện thoại thông minh (điện thoại thông minh / máy tính bảng Android hoặc iPhone / iPad) qua Wi-Fi, bạn cần có ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile). 

  1. Hãy sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng và phần mềm hệ thống của máy ảnh.

   LƯU Ý: Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của ứng dụng trên trang web Tải xuống Imaging Edge Mobile. Để biết chi tiết về phần mềm hệ thống máy ảnh, hãy tham khảo trang hỗ trợ của từng sản phẩm.

  2. Tắt máy ảnh và điện thoại thông minh của bạn.
  3. Tháo bộ pin và thẻ nhớ khỏi máy ảnh rồi lắp lại.

   LƯU Ý:

   • Bạn không thể kết nối máy ảnh qua Wi-Fi nếu không lắp đúng thẻ nhớ vào máy ảnh.
   • Đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng sau khi xác định hướng và mặt trước/sau của thẻ.
  4. Bật máy ảnh và điện thoại thông minh của bạn.
  5. Kiểm tra để đảm bảo Wi-Fi đã được bật trên màn hình LCD của máy ảnh và điện thoại thông minh. Khi Wi-Fi được bật, ký hiệu Wi-Fi sẽ hiển thị trên màn hình.

   LƯU Ý: Khi ký hiệu máy bay xuất hiện trên màn hình LCD thì tức là chế độ máy bay đã được bật. Trong trường hợp này, bạn không thể kết nối qua Wi-Fi. Tắt chế độ máy bay. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  6. Khởi động ứng dụng Imaging Edge Mobile cài đặt trên điện thoại thông minh. Để biết cách thiết lập và vận hành, hãy tham khảo mục  How to use (Cách sử dụng) trên trang web Imaging Edge Mobile.

   LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng iPhone, hãy chạm vào Settings (Cài đặt) để bật Wi-Fi. Tiếp theo, chọn SSID của máy ảnh để kết nối với máy ảnh qua Wi-Fi và kích hoạt Imaging Edge Mobile.

  7. Các cài đặt máy ảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Chọn mẫu máy ảnh của bạn trên trang Remote shooting (Chụp từ xa) để xác nhận quy trình kết nối máy ảnh và điện thoại thông minh của bạn.
  8. Thiết lập lại cài đặt máy ảnh và kiểm tra để đảm bảo tình hình đã được cải thiện. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.