ID bài viết : 00112392 / Sửa lần cuối : 27/12/2023In

Có thể truyền tập tin phim được quay bằng máy ảnh sang thiết bị di động không?

    Có thể truyền phim được quay bằng máy ảnh sang điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách sử dụng Imaging Edge Mobile hoặc Creators' App. Ứng dụng thích hợp được sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng. Tham khảo bài viết Sự khác biệt giữa Creators' App, Imaging Edge Mobile Plus và Imaging Edge Mobile là gì? Tôi nên sử dụng ứng dụng nào?.

    Cài đặt một trong hai ứng dụng vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn từ các liên kết cửa hàng ứng dụng được cung cấp:

    Nếu bạn đang sử dụng Imaging Edge Mobile, cài đặt File Format (Định dạng tập tin) cho phép bạn truyền phim sẽ khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy truy cập phần Máy ảnh được hỗ trợ trên trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile.