ID bài viết : 00090932 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Có thể truyền những hình ảnh nào từ máy ảnh hỗ trợ Wi-Fi sang điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể sử dụng phần mềm Imaging Edge Mobile để truyền ảnh tĩnh hoặc phim.

  Hãy truy cập trang web Imaging Edge Mobile để biết chi tiết về các loại hình ảnh và phim có thể được truyền.

  Vị trí hình ảnh và phim đã lưu:

  • Hệ điều hành Android: Thư mục Imaging Edge Mobile trong bộ nhớ trong của thiết bị di động hoặc trên thẻ nhớ microSD/SD
   Lưu ý: Nếu bạn vẫn đang sử dụng Imaging Edge Mobile từ PlayMemories Mobile thì tên thư mục sẽ là PlayMemories Mobile
  • iOS: Thư mục Apple iPhoneInternal Storage (Bộ nhớ trong) → DCIM

  Lưu ý: Không phải tất cả các máy ảnh đều có khả năng Wi-Fi. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh.