ID bài viết : 00052641 / Sửa lần cuối : 06/10/2022In

Chức năng NFC không hoạt động với thiết bị di động hoặc không thể kết nối ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Căn chỉnh Hình ảnh minh họa ký hiệu NFC (ký hiệu N) trên máy ảnh và điện thoại thông minh của bạn, sau đó chạm liên tục (1 đến 2 giây) cho đến khi ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) của điện thoại thông minh khởi động.

  LƯU Ý: Đảm bảo bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động.

  Nếu ứng dụng vẫn không phản ứng, hãy làm như sau.

  • Nếu bạn đang sử dụng vỏ bọc cho máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, máy ảnh có thể không phản ứng.
   Trong trường hợp này, hãy tháo vỏ bọc khỏi máy ảnh hoặc điện thoại thông minh của bạn.

  • Chức năng NFC cũng sẽ không hoạt động nếu máy ảnh đang ở chế độ Airplane Mode (Chế độ máy bay).

   LƯU Ý: Tùy thuộc vào máy ảnh, Airplane Mode (Chế độ máy bay) không được cài đặt.

  • Kiểm tra xem các cài đặt có cho phép máy ảnh và điện thoại thông minh kết nối không.

   • Đảm bảo tính năng Ctrl with Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) được đặt thành On (Bật) trong menu Wireless (Không dây) hoặc  (Network) (Mạng) trên máy ảnh của bạn.

   • Đảm bảo rằng MENU (Network) (Mạng) → Smartphone Connect (Kết nối điện thoại thông minh) → Smartphone Connection (Kết nối điện thoại thông minh) được đặt thành On (Bật).

    LƯU Ý: Tùy thuộc vào máy ảnh, Ctrl with Smartphone Smartphone Connect (Điều khiển bằng điện thoại thông minh / Kết nối điện thoại thông minh) không được cài đặt.

  • Kiểm tra để đảm bảo điện thoại thông minh của bạn tương thích với NFC.
   Điện thoại thông minh tương thích với NFC là gì?

   LƯU Ý: Nếu muốn sử dụng NFC với iPhone, bạn cần phải có iPhone 7 trở lên và hệ điều hành iOS11.0 trở lên. 

  • Đảm bảo chức năng NFC được bật trong menu Wireless (Không dây) hoặc Network Settings (Cài đặt mạng) của thiết bị di động.

   LƯU Ý: Phương pháp cài đặt có thể khác nhau tùy theo mẫu điện thoại thông minh.

  • Không thể kết nối với Imaging Edge Mobile nếu cài đặt Wi-Fi trên máy ảnh của bạn đang ở trạng thái OFF (TẮT) hoặc Multi connection (Đa kết nối).
   Chuyển cài đặt Wi-Fi thành Single connection (Kết nối đơn).

   LƯU Ý: Các cài đặt Wi-Fi có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.

  Bạn có thể dùng Mã QR để kết nối máy ảnh với điện thoại thông minh trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Mã QR xuất hiện trên bảng hiển thị của máy ảnh khi bạn chọn Ctrl with Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) hoặc Connection Info (Thông tin kết nối) trong mục Ctrl w/ Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) của máy ảnh.
  • Mã QR xuất hiện trên bảng hiển thị của máy ảnh khi bạn kích hoạt tính năng Smart Remote Control trên ứng dụng PlayMemories Camera Apps.
  • Mã QR được in ở mặt sau nắp pin của máy ảnh.

  Hãy thử kết nối bằng cách quét mã QR của máy ảnh trong Imaging Edge Mobile.