ID bài viết : 00068616 / Sửa lần cuối : 18/12/2022In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại máy ảnh

  Để khôi phục máy ảnh về cài đặt gốc, bạn có thể thực hiện thiết lập lại các cài đặt. Quá trình thiết lập lại máy ảnh về cài đặt gốc tùy thuộc vào kiểu máy ảnh.
  Một số mẫu máy cho phép bạn chỉ thiết lập lại cài đặt mạng hoặc chỉ thiết lập lại cài đặt chụp.
  Để xác định các tùy chọn và phương pháp khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại máy ảnh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm. Tìm kiếm từ khóa "Khôi phục cài đặt gốc" hoặc "Cài đặt lại" trong sách hướng dẫn để xác định phương pháp cho máy ảnh của bạn.
  Hãy làm theo quy trình thích hợp dưới đây.

  Nếu bạn đang sử dụng máy quay, hãy tham khảo bài viết sau đây.
  Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại máy quay.

  Lưu ý:

  • Đảm bảo không tắt máy ảnh trong khi quá trình cài đặt lại đang diễn ra.
  • Nếu bạn đang sử dụng một mẫu máy có hỗ trợ PlayMemories Camera Apps, khi bạn thực hiện Cài đặt lại hoặc Khôi phục về cài đặt gốc, các ứng dụng đã được tải xuống sản phẩm có thể bị gỡ cài đặt. Để sử dụng lại những ứng dụng này, hãy cài đặt lại.
  • Ngay cả khi bạn sử dụng chức năng này, tất cả phim và ảnh vẫn được giữ lại.
  • Nếu mã lỗi bắt đầu bằng chữ C: hoặc E: hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh, việc khôi phục về cài đặt gốc có thể không giải quyết được sự cố.

  Sử dụng tùy chọn Initialize (Khởi chạy) hoặc RESET (ĐẶT LẠI) trong menu

  1. Tùy thuộc vào máy ảnh của bạn:
   • Chọn MENUSettings (Cài đặt) → Initialize (Cài đặt lại) → OK
   • Chọn MENU Setup (Thiết lập) → Initialize (Cài đặt lại) → Reset Default (Đặt lại về mặc định) hoặc Factory Reset (Khôi phục cài đặt gốc)
   • Chọn MENU Setup (Thiết lập) → Điều hướng đến Setting Reset (Đặt lại cài đặt) → Camera Settings Reset (Thiết lập lại cài đặt máy ảnh) hoặc Initialize (Cài đặt lại)
  2. Sau khi máy ảnh khởi động lại, menu cài đặt ngày và giờ sẽ hiển thị. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành các cài đặt ban đầu.
   Lưu ý:
   • Vì các máy ảnh có bố cục hệ thống menu khác nhau, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng cho mẫu máy ảnh của bạn.
   • Nếu chỉ muốn đặt lại các cài đặt chụp ảnh, bạn đừng chọn Initialize (Cài đặt lại). Thay vào đó, hãy chọn Camera Settings Reset (Đặt lại cài đặt máy ảnh) hoặc REC Settings (Cài đặt ghi).

  Sử dụng nút RESET (ĐẶT LẠI)

  1. Tìm nút RESET (ĐẶT LẠI) trên máy ảnh.
   Lưu ý:
   • Chỉ một số mẫu máy ảnh có nút RESET (ĐẶT LẠI). Hãy tham khảo tài liệu đi kèm với máy ảnh để xác định máy ảnh có nút RESET (ĐẶT LẠI) hay không hoặc để xác định vị trí nút RESET (ĐẶT LẠI).
   • Nút RESET (ĐẶT LẠI) (A) ở các máy ảnh kiểu ống kính ở gần Cổng kết nối đa năng.
    Hình ảnh cho biết vị trí của nút RESET (ĐẶT LẠI) (A) trên máy ảnh kiểu ống kính
  2. Sử dụng một vật có đầu nhọn (như bút bi) để nhấn và giữ nút RESET (ĐẶT LẠI) trong 2-3 giây.
  3. Sau 2-3 giây, hãy nhả nút RESET (ĐẶT LẠI).
  4. Sau khi máy ảnh khởi động lại, menu cài đặt ngày và giờ sẽ hiển thị. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành các cài đặt ban đầu.