ID bài viết : 00091025 / Sửa lần cuối : 25/07/2023In

Máy ảnh không lấy nét khi sử dụng cài đặt lấy nét tự động (AF).

  Đôi khi Lấy nét tự động không lấy nét tốt là vì các lý do như khoảng cách giữa chủ thể và môi trường bạn đang chụp ảnh.
  Kiểm tra các giải pháp sau đây tùy theo các điều kiện hoặc môi trường.

  Đảm bảo bạn không ở quá gần chủ thể.

  Đảm bảo chủ thể hoặc môi trường không cản trở việc lấy nét.

  Kiểm tra phần sau và thử thay đổi sang cài đặt mong muốn.

  Nếu thấy ảnh xuất hiện chỉ có một phần ảnh được lấy nét

  Nếu sử dụng ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V hoặc DSLR-A900

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.