ID bài viết : 00239446 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Không thể cập nhật phần mềm máy nghe nhạc Walkman.

  Các tình trạng sau đây có thể khiến máy nghe nhạc Walkman không thể hoàn tất cập nhật phần mềm:


  Một thông báo lỗi thông báo rằng không có đủ dung lượng trống xuất hiện: 

  Cần ít nhất 2GB dung lượng trống trên bộ lưu trữ trong dùng chung để có thể thực hiện cập nhật. Nếu dung lượng trống của bộ lưu trữ trong dùng chung dưới 2GB, một thông báo lỗi thông báo rằng không có đủ dung lượng trống sẽ xuất hiện.

  Ví dụ về thông báo lỗi 
  LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về màn hình thông báo lỗi khi cập nhật Walkman qua Wi-Fi.

  Hình ảnh màn hình thông báo lỗi

  Nếu thông báo lỗi xuất hiện, hãy thử cách sau đây:

  1. Kiểm tra dung lượng trống trên máy nghe nhạc:
   1. Vuốt màn hình Home lên trên.

   2. Chọn  (Settings) (Cài đặt), sau đó dung lượng trống sẽ được hiển thị trong Storage (Bộ nhớ).

  2. Truyền dữ liệu vào máy tính hoặc thẻ microSD và tạo 2GB dung lượng trống hoặc hơn trên bộ lưu trữ trong dùng chung. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Truyền bài hát từ thiết bị âm thanh ví dụ như WALKMAN (chỉ bằng tiếng Anh).


  Trạng thái kết nối Wi-Fi không ổn định: 

  Hãy cập nhật ở một địa điểm có kết nối Wi-Fi tốt.


  Mức pin của máy nghe nhạc hiện đang dưới 60%: 

  Cập nhật máy nghe nhạc Walkman trong khi máy đang sạc và chứa ít nhất 60% pin. Nếu pin quá yếu, máy nghe nhạc có thể bị tắt nguồn trong quá trình cập nhật và do đó không thể khởi động lại thiết bị.


  Máy nghe nhạc không tiếp tục từ màn hình cập nhật hệ thống:

  Nếu tùy chọn cập nhật hệ thống được đặt thành Do not allow (Không cho phép) trong phần cài đặt thì sẽ không thể cập nhật thiết bị. Hãy thử cách giải quyết sau đây:

  1. Chọn  (Cài đặt) — Apps & notifications (Ứng dụng & thông báo) — See all xx apps (Xem tất cả xx ứng dụng) để hiển thị tất cả các ứng dụng đã cài đặt.
  2. Từ menu ba chấm ngang ở góc trên cùng bên phải của màn hình, chọn Show system (Hiển thị hệ thống) — System Update (Cập nhật hệ thống) — Permissions (Sự cho phép).
  3. Bật mục Storage (Bộ nhớ).