ID bài viết : 00244160 / Sửa lần cuối : 04/01/2021

Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) là gì? (Xperia 1)

    Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) là tính năng quay video, đồng phát triển với các kỹ sư camera cinema của Sony và dành riêng cho Xperia 1. Tính năng này cung cấp một số chức năng và mang lại cảm giác của camera cinema chuyên nghiệp. Bao gồm lựa chọn độ phân giải và tốc độ khung hình điện ảnh cũng như Looks (Diện mạo) thiết lập sẵn mang lại tâm trạng và biểu cảm bạn hướng tới khi chụp một cảnh vật. Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) cho phép bạn quay và lưu clip trong các dự án, giúp bạn dễ dàng có cài đặt và Diện mạo thống nhất giữa các lần chụp.