ID bài viết : 00244166 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Tại sao camera hoặc Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) không hoạt động như mong muốn? (Xperia 1)

Tại sao camera có vẻ như không ổn định trong một số tình huống nhất định? Tại sao Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) có vẻ như không ổn định trong một số tình huống nhất định? Tại sao camera hoặc Cinema Pro (Cinema chuyên nghiệp) không hoạt động như mong muốn trong một số điều kiện nhất định.

    Chúng tôi sắp phát hành phiên bản phần mềm mới với số bản dựng 55.0.A.2.278. Phần mềm này bao gồm nhiều cải tiến.