ID bài viết : 00243878 / Sửa lần cuối : 24/09/2020

Màn hình chuyên nghiệp là gì? (Xperia 5)

    Với tỷ lệ tương phản cao, Xperia 5 có thể hiển thị sắc đen đậm hơn và màu sắc trông tự nhiên hơn. Ảnh chuyển màu vượt trội nhờ trình điều khiển bảng RGB 10-bit.

    Màn hình, cùng với bộ xử lý ảnh được phát triển ban đầu cung cấp phổ màu rộng với không gian màu BT.2020* (định dạng tương thích HDR) cũng như DCI-P3 100% với Điểm trắng chuẩn Illuminant D65. Chức năng này được gọi là chế độ Creator (Người sáng tạo).

    *Xperia 5 không bao gồm toàn bộ không gian màu BT.2020.