ID bài viết : 00253047 / Sửa lần cuối : 12/01/2021

Làm thế nào để sao lưu, khôi phục hoặc truyền nội dung bằng các dịch vụ đám mây của Google? (Sản phẩm năm 2019-2020)

Làm thế nào để truyền nội dung, ví dụ như danh bạ, tin nhắn SMS và ảnh sang điện thoại mới? / Cách dễ nhất để truyền dữ liệu của tôi sang điện thoại mới là gì? / Tôi mới mua điện thoại mới và muốn truyền nội dung từ điện thoại cũ của tôi sang điện thoại mới. Tôi nên làm gì? / Tôi muốn đảm bảo dữ liệu của tôi được sao lưu. Tôi nên làm gì? / Làm thế nào để khôi phục dữ liệu đã sao lưu? / Làm thế nào để di chuyển dữ liệu? / Làm thế nào để truyền, sao lưu và khôi phục dữ liệu bằng Google Drive? / Làm thế nào để đồng bộ hóa dữ liệu với Google?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II 
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Xperia 10 II
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia L4

  Giải pháp

  Bạn phải luôn đảm bảo rằng nội dung cá nhân trên thiết bị của bạn, ví dụ như ảnh, video, tin nhắn văn bản SMS, danh bạ và ứng dụng, được đồng bộ hóa hoặc sao lưu thường xuyên. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng truyền nội dung sang một thiết bị khác hoặc khôi phục nội dung trên thiết bị hiện tại của bạn sau khi khôi phục cài đặt gốc. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng các dịch vụ đám mây của Google: Đồng bộ hóa tài khoản Google, Google Drive và Google Photos. Hoặc bạn có thể sử dụng máy tính hoặc thẻ SD. 

  Lưu ý: Bạn phải nhớ mật khẩu tài khoản Google của bạn hoặc bất kỳ mật khẩu nào khác mà bạn đã cài đặt khi sao lưu. Bạn cũng cần nhớ mã PIN khóa màn hình, mẫu hình hoặc mật khẩu của thiết bị vì nó được dùng để mã hóa một số dữ liệu.

  Lưu ý: Đối với Xperia 5 II, Xperia 1 II & Xperia 10 II, ứng dụng Xperia Transfer 2 được khuyên dùng để truyền ảnh, video, nhạc hoặc các tập tin khác từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn.

  Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin; 

  Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ điện thoại Xperia / Android cũ thông qua "Xperia Transfer 2"?

  Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ iPhone cũ thông qua "Xperia Transfer 2"?


  Đồng bộ hóa dữ liệu với tài khoản Google của bạn

  Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu trong các ứng dụng của Google, ví dụ như lịch và danh bạ, với tài khoản Google của bạn. Để truy cập dữ liệu trên một thiết bị mới hoặc trên một thiết bị đã được khôi phục cài đặt gốc, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Tiếp theo, hãy kiểm tra để xác nhận đã bật tự động đồng bộ hóa dữ liệu, sau đó xác định những ứng dụng mà bạn muốn đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn.
  Dữ liệu và các ứng dụng của Google sau đây có thể được tự động đồng bộ hóa cho mỗi tài khoản Google: 

  • Lịch
  • Chrome
  • Danh bạ
  • Docs
  • Drive
  • Gmail
  • Dữ liệu Google Fit
  • Google News
  • Google Play Movies & TV
  • Ghi chú Keep
  • Thông tin liên lạc tìm thấy từ Google Play và Google+
  • Play Games Cloud Save
  • Sheets
  • Slides

  Lưu ý: Những ứng dụng riêng lẻ có thể đồng bộ hóa tự động có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu thiết bị, phiên bản Android, các ứng dụng đã cài đặt và các cài đặt của bạn. 

  Để bật tự động đồng bộ hóa dữ liệu

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Accounts (Tài khoản).
  2. Chạm vào nút chuyển kế bên Automatically sync data (Tự động đồng bộ hóa dữ liệu) để bật tính năng. 

  Để tự động đồng bộ hóa dữ liệu cho các ứng dụng riêng lẻ

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Accounts (Tài khoản).
  2. Chạm vào tài khoản Google liên quan. 
  3. Chạm vào Account sync (Đồng bộ hóa tài khoản).
  4. Chạm vào các nút chuyển kế bên các ứng dụng khác nhau để bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa. 
  5. Để đồng bộ hóa theo cách thủ công, chạm vào (biểu tượng menu) > Sync now (Đồng bộ hóa ngay). 


  Sao lưu, khôi phục hoặc truyền dữ liệu của bạn bằng Google Drive

  Google Drive là một ứng dụng lưu trữ đám mây cho phép bạn tải các bản sao lưu lên Google. Các bản sao lưu của bạn được mã hóa bằng mật khẩu tài khoản Google của bạn. Đối với một số dữ liệu, mã PIN khóa màn hình, mẫu hình hoặc mật khẩu của thiết bị cũng được dùng để mã hóa. Sau đó, bản sao lưu được sử dụng để khôi phục dữ liệu và các cài đặt của bạn trên một thiết bị đã được khôi phục cài đặt gốc hoặc để truyền dữ liệu của bạn sang một thiết bị mới. 
  Bản sao lưu bao gồm: 

  • Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng
  • Lịch sử cuộc gọi
  • Danh bạ
  • Cài đặt thiết bị (bao gồm mật khẩu Wi-Fi và quyền)
  • Ảnh và video
  • Tin nhắn văn bản SMS

  Lưu ý: Thông tin sao lưu có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu thiết bị, phiên bản Android, các ứng dụng đã cài đặt và các cài đặt của bạn. Khi bạn bật tính năng này, hãy kiểm tra xem thông tin sao lưu nào được áp dụng cho thiết bị cụ thể của bạn.

  Để sao lưu dữ liệu vào Google Drive

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > Advanced (Nâng cao) > Backup (Sao lưu).
  2. Chạm vào nút chuyển kế bên Back up to Google Drive (Sao lưu vào Google Drive) để bật tính năng.
  3. Chạm vào Account (Tài khoản), sau đó chọn một tài khoản Google để sử dụng.
  4. Chạm vào OK > DONE (XONG).

  Để khôi phục hoặc truyền dữ liệu từ Google Drive

  Trên một thiết bị Xperia đã được khôi phục cài đặt gốc hoặc trên một thiết bị Xperia mới:

  1. Bật thiết bị của bạn.
  2. Khi được nhắc trong màn hình hướng dẫn thiết lập, hãy kết nối với mạng Wi-Fi.
  3. Khi được nhắc chọn Copy apps & data (Sao chép ứng dụng và dữ liệu) trong màn hình hướng dẫn thiết lập, hãy chạm vào NEXT (TIẾP THEO).
  4. Chạm vào A backup from an Android phone (Bản sao lưu từ điện thoại Android) hoặc A backup from the cloud (Bản sao lưu từ đám mây). Cả hai tùy chọn này đều cho phép bạn khôi phục dữ liệu từ Google Drive. 
  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để khôi phục dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa khôi phục dữ liệu đã sao lưu từ Google Drive trong quá trình thiết lập, bạn vẫn có thể sao lưu vào lúc này bằng cách chạm vào thông báo thiết lập Xperia trên thanh trạng thái hoặc ở đầu menu Settings (Cài đặt). Nếu thông báo thiết lập không còn nữa, bạn sẽ cần khôi phục thiết bị về cài đặt gốc và cài đặt lại để khôi phục dữ liệu của bạn từ Google Drive. 


  Sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video bằng Google Photos

  Với Google Photos, bạn có thể sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video trên thiết bị Xperia của bạn và thẻ nhớ ngoài (thẻ SD) vào tài khoản Google. Theo cách này, tất cả ảnh và video của bạn sẽ được sao lưu và bảo mật.

  Để kích hoạt sao lưu và đồng bộ hóa ảnh và video

  Nếu bạn sử dụng Google Photos lần đầu tiên:

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập trên thiết bị của bạn bằng tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa.
  2. Tìm và chạm vào Photos (Ảnh). Lần đầu tiên khi bạn mở ứng dụng, cửa sổ Back up & sync (Sao lưu và đồng bộ hóa) sẽ xuất hiện ở phía dưới của màn hình.
  3. Kiểm tra để đảm bảo nút chuyển Back up & sync (Sao lưu và đồng bộ hóa) nằm ở bên phải, tức là đã bật.
  4. Kiểm tra để đảm bảo tài khoản Google hiển thị là tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa, sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

  Nếu bạn đã sử dụng Google Photos:

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập trên thiết bị của bạn bằng tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa.
  2. Tìm và chạm vào Photos (Ảnh). 
  3. Ở góc trên bên phải, chạm vào biểu tượng đám mây. Nếu Back up & sync (Sao lưu và đồng bộ hóa) không được bật thì sẽ xuất hiện một đường chéo trên biểu tượng đám mây. 
  4. Chạm vào nút chuyển kế bên Back up & sync is off (Sao lưu và đồng bộ hóa đang tắt) để bật tính năng.   
  5. Kiểm tra để đảm bảo tài khoản Google hiển thị là tài khoản bạn muốn sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa, sau đó chạm vào Confirm (Xác nhận).

  Lưu ý: Ảnh và video được lưu trữ trên thiết bị của bạn hoặc thẻ SD sẽ được hiển thị trong ứng dụng Google Photos trên thiết bị của bạn, bất kể chúng có được sao lưu vào tài khoản Google của bạn hay không. Back up & sync (Sao lưu và đồng bộ hóa) phải được bật để sao lưu ảnh và video vào tài khoản Google của bạn.