ID bài viết : 00252251 / Sửa lần cuối : 27/12/2020

Ứng dụng Email của Sony không được hỗ trợ trong Xperia 5 trở đi và không có để tải xuống trên Google Play cho các sản phẩm này

Tôi có thể dùng ứng dụng Email của Sony trong Xperia 5, Xperia 1 II hoặc Xperia 5 II không? / Ứng dụng Email nằm ở đâu trong Xperia 5 hoặc các mẫu máy mới hơn?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5

  Giải pháp

  • Ứng dụng Email của Sony không được hỗ trợ trong Xperia 5 trở đi và không có để tải xuống trên Google Play cho các sản phẩm này. Thay vào đó, bạn có thể dùng ứng dụng Gmail, ứng dụng Outlook hoặc ứng dụng email của bên thứ ba tùy ý muốn của bạn. Đế biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Google Play hoặc tham khảo trang web của nhà cung cấp ứng dụng email.