ID bài viết : S500061567 / Sửa lần cuối : 11/06/2013

Tại sao kính 3D tối đi khi nằm xuống hoặc ngiêng đầu 90 độ?

Kính 3D tối đi khi nằm xuống hoặc ngiêng đầu 90 độ

    Ánh sáng của TV LCD là một ánh sáng phân cực thẳng đứng. mặt kính của  kính 3D sử dụng cùng một bộ phân cực theo chiều dọc cho hoạt động màn trập. Nếu bạn nằm xuống, bộ phim phân cực không phù hợp với sóng phân cực truyền hình, nó cho kết quả hình ảnh tối hơn. Đó là một đặc điểm bình thường của bản phân cực. Tất cả các kính 3D (chủ động, bao gồm cả nhãn hiệu khác) đều có cùng một hiện tượng.