ID bài viết : 00189064 / Sửa lần cuối : 18/03/2019

Tại sao hình ảnh lại nhấp nháy khi tôi bắt đầu hoặc dừng phát nội dung HDR?

    Đây không phải là sự cố với Tivi. Sự cố này xảy ra do chuyển đổi chế độ hình ảnh giữa HDR-GameHDR-Cinema.


    Đối với các dòng X70E_X72E, X67E_X69E, X72F, X70F_X73F và X70G:

    Đây không phải là sự cố với Tivi. Sự cố này xảy ra do chuyển đổi chế độ hình ảnh giữa HDR-VividHDR-Video.