ID bài viết : 00189064 / Sửa lần cuối : 24/07/2018

Tại sao hình ảnh lại nhấp nháy khi tôi bắt đầu hoặc dừng phát nội dung HDR?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây không phải là sự cố với Tivi. Sự cố này xảy ra do chuyển đổi chế độ hình ảnh giữa HDR-GameHDR-Cinema.


Đối với Dòng X70xxE_X72xE, Dòng X67xxE_X69xE, Dòng X72xF và Dòng X70xxF_X73xF:

Đây không phải là sự cố với Tivi. Sự cố này xảy ra do chuyển đổi chế độ hình ảnh giữa HDR-VididHDR-Video.