ID bài viết : 00197747 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Khi tôi cuộn xuống Picture settings (Cài đặt hình ảnh), một số cài đặt bị tắt hoặc bị mờ đi.

  Sự cố này là do một số cài đặt Scene Select (Chọn cảnh).

  Làm theo các bước bên dưới để cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Cài đặt (Settings).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Update (Cập nhật).
  5. Chọn Network (Mạng).