ID bài viết : S500061470 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao máy tính không nhận máy ảnh khi chuyển hình ảnh thông qua Wi-Fi từ máy ảnh hỗ trợ Wi-Fi?

Chuyển hình ảnh thông qua Wi-Fi từ máy ảnh hỗ trợ Wi-Fi, nhưng máy tính không nhận máy ảnh.

  Sản phẩm tương thích:
  - PlayMemories Home™ phiên bản 2.*.**


  Các bước:

  1. Chọn Tools - Settings - Wi-Fi import theo thứ tự.
  2. Đánh dấu vào Import automatically from a device that supports Wi-Fi import tại mục Wi-Fi auto import và chọn OK.

  Nếu hệ điều hành của máy tính là Windows Vista® và máy tính không nhận máy ảnh dù bạn đã thực hiện các bước trên, vui lòng tham khảo Description of the Windows Portable Devices trên trang hỗ trợ của Microsoft.