ID bài viết : S500058656 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể di chuyển hình ảnh panorama trên máy ảnh sau khi sao chép chúng vào máy tính?

Không thể di chuyển hình ảnh panorama trên máy ảnh sau khi sao chép chúng vào máy tính.

    Khi bạn chỉnh sửa hình ảnh bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính, những hình ảnh có thể không được cuộn trên máy ảnh sau khi sao chép chúng vào máy tính bởi vì hình ảnh không được công nhận là hình ảnh toàn cảnh.

    Khi bạn thay đổi kích thước hình ảnh hoặc thông tin Exif bị xóa bởi các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh toàn cảnh sẽ không được cuộn bởi vì hình ảnh không được công nhận là hình ảnh toàn cảnh.