ID bài viết : S500061278 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Tại sao độ sáng của màn hình LCD thay đổi?

Độ sáng màn hình LCD thay đổi

    Máy ảnh của bạn được trang bị với khả năng tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD để phù hợp với môi trường xung quanh. Chiếc máy ảnh cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh đo độ sáng của môi trường xung quanh để tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD. Do đó, màn hình LCD trở nên dễ dàng nhìn thấy trong bất cứ môi trường nào.

    Lưu ý:
    Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh được gắn vào phía trên bên trái trên màn hình LCD của máy ảnh.
    Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh không hoạt động đúng nếu bị che bằng tay.