ID bài viết : 00065497 / Sửa lần cuối : 26/10/2021In

Mức độ sáng không thay đổi khi tôi điều chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập ở chế độ Manual exposure (phơi sáng thủ công).

    Mức độ sáng không thay đổi khi tôi điều chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập ở chế độ  Manual exposure (phơi sáng thủ công).

    Nếu mức độ sáng không thay đổi sau khi điều chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập ở chế độ Manual Exposure (M), sau đó lựa chọn ISO sensitivity thiết lập là AUTO. Khi ISO sensitivity được thiết lập là AUTO, máy ảnh tự động điều chỉnh ISO để duy trì cùng một số lượng ánh sáng khi tốc độ màn trập hay giá trị khẩu độ được thay đổi.

    Nếu bạn muốn thay đổi độ sáng của hình ảnh được ghi lại bằng cách điều chỉnh tốc độ màn trập và khẩu độ, thiết lập ISO sensitivity đến một thiết lập khác.