ID bài viết : S500060995 / Sửa lần cuối : 04/07/2011

Tại sao màn hình LCD không hiển thị hình ảnh của chủ thể?

    Màn hình LCD không hiển thị hình ảnh của chủ thể.

    Đây là hoạt động bình thường. Màn hình LCD không hiển thị hình ảnh xem trực tiếp.Thay vào đó, màn hình thông tin với thiết lập hiện tại của máy ảnh cho việc ghi lại được hiển thị. Nên sử dụng kính ngắm cho việc chụp hình.

    Lưu ý: Màn hình thông tin có thể thay đổi để đưa ra phần hiển thị chi tiết, phần hiển thị được phóng lớn, hoặc không hiển thị khi bấm nút Display (DISP).