ID bài viết : 00172227 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Khi kết nối Hệ thống rạp hát tại nhà hoặc bộ khuếch đại AV qua HDMI, hình ảnh 4K, ví dụ như trên PlayStation4 Pro sẽ không thể hiển thị

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bài viết này được thiết kế dành cho các mẫu máy tương thích với 4K được phát hành trong năm 2016 hoặc sau đó.

  Giải pháp sẽ khác nhau tùy thuộc vào tín hiệu video. Hãy đảm bảo kiểm tra những nội dung dưới đây:

  Tín hiệu được hỗ trợ và tín hiệu HDR

  Độ phân giảiTốc độ khung hìnhKhông gian màuĐộ sâu màu

  4K

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  Độ nét cao

  50 / 59,94 / 60 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 bit
  YCbCr 4:2:28/10/12 bit
  YCbCr 4:2:010/12 bit
  23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  10/12 bit

  4K

  4096 x 2160p

  3840 x 2160p

  Định dạng chuẩn

  50 / 59,94 / 60 HzYCbCr 4:2:08 bit
  23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

  RGB 4:4:4

  YCbCr 4:4:4

  8 bit
  YCbCr 4:2:28/10/12 bit

  Lưu ý: Giải pháp sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc hình ảnh không hiển thị ở định dạng độ nét cao nào Enhanced format (Định dạng nâng cao), HDR hoặc Standard format (Định dạng chuẩn).

  1. Khi hình ảnh ở định dạng nâng cao, chẳng hạn như 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bit độ nét cao không được hiển thị
  2. Khi hình ảnh ở định dạng HDR không được hiển thị
  3. Khi hình ảnh ở định dạng chuẩn, chẳng hạn như 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bit
  1. Khi hình ảnh ở định dạng nâng cao, chẳng hạn như 4K/60p YCbCr 4:4:4 8 bit độ nét cao không được hiển thị.
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã kết nối với cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có Ethernet hỗ trợ 18Gb/giây.
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng Định dạng tín hiệu HDMI cho Hệ thống rạp hát tại nhà hoặc bộ khuếch đại AV được đặt thành Enhanced Format (Định dạng nâng cao).
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng Tivi của bạn hỗ trợ định dạng video 4K độ nét cao.

    Lưu ý: Kiểm tra để đảm bảo rằng Định dạng tín hiệu HDMI dành cho BRAVIA TV 4K độ nét cao được đặt thành Enhanced Format (Định dạng nâng cao).

  2. Khi hình ảnh ở định dạng HDR không được hiển thị

   Kiểm tra để đảm bảo rằng cài đặt HDR được bật cho thiết bị đầu ra HDR, ví dụ như PlayStation4, PlayStation4 Pro.

   Lưu ý: Để bật cài đặt HDR trên PlayStation4, PlayStation4 Pro của bạn:

   1. Từ Màn hình chính chọn Settings (Cài đặt).
   2. Chọn Sound and Screen (Âm thanh và Màn hình).
   3. Chọn Video Output Settings (Cài đặt ngõ ra video).
   4. Kiểm tra để đảm bảo rằng HDR được đặt thành Automatic (Tự động).
  3. Khi hình ảnh ở định dạng chuẩn, chẳng hạn như 4K/60p YCbCr 4:2:0 8 bit
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã kết nối với cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có hỗ trợ Ethernet hoặc cáp HDMI tốc độ cao của Sony có logo loại cáp Ethernet.
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng Tivi của bạn hỗ trợ định dạng video 4K độ nét cao.

  Tín hiệu 4K có thể không được phát tùy thuộc vào nội dung hoặc thông số kỹ thuật của các thiết bị đầu ra video, ví dụ như PlayStation4 Pro. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị đầu ra.