ID bài viết : 00198411 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Đầu phát không phản hồi bất kỳ nút nào khi thử phát một số đĩa Blu-ray

  Nếu đầu phát Blu-ray không phản hồi khi thử phát các đĩa cụ thể, vui lòng thực hiện các bước sau đây và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước hay không.

  1. Nhấn và giữ nút nguồn trên đầu phát trong hơn 10 giây cho đến khi đầu phát tắt. 
  2. Rút rồi cắm lại dây nguồn AC.
  3. Bật đầu phát và lấy đĩa ra bằng cách nhấn nút nhả đĩa. 
  4. Thay đổi cài đặt từ menu Setup (Thiết lập). 
   HOME ->Setup (Thiết lập) ->Screen Settings (Cài đặt màn hình) -> BD-ROM 24p Output (Ngõ ra BD-ROM 24p) -> Off (Tắt)