ID bài viết : S500061225 / Sửa lần cuối : 11/06/2012

Làm thế nào để khắc phục nếu âm thanh và video không khớp với nhau khi xem chương trình TV từ set-top box thông qua hệ thống rạp hát tại nhà?

Âm thanh và video không khớp với nhau khi xem chương trình TV từ set-top box thông qua hệ thống rạp hát tại nhà?

    Kết nối cáp âm thanh từ cáp hộp set-top box hoặc thu tín hiệu vệ tinh trực tiếp vào hệ thống rạp hát tại nhà.