ID bài viết : S500061136 / Sửa lần cuối : 12/10/2011

Các điều kiện yêu cầu để chụp 3 khung hình trên giây hoặc 10 khung hình trên giây trong chế độ chụp liên tiếp cao cấp là gì?

Các điều kiện yêu cầu để chụp 3 hình trên giây hoặc 10 hình trên giây trong chế độ chụp liên tiếp cao cấp.

  Dưới đây là các điều kiện chụp cho mỗi chế độ.

  Đối với 3 khung hình trên giây:
  • Chế độ điều khiển : Continuous Adv.
  • Kích thước ảnh: L: 16M
  • Chất lượng: Fine
  • Tốc độ màn chập: Nhanh hơn 1/250 giây.
  • Lấy nét : MF (Manual focus), or AF-S (Single-shot AF) in AF (Autofocus)


  Đối với 10 khung hình trên giây: 

  • Chế độ điều khiển  : Spd Priority Cont. (Speed Priority Continuous)
  • Kích thước ảnh : L: 16M
  • Chất lượng: Fine
  • Tốc độ màn chập: Nhanh hơn 1/250 giây.
   * Lấy nét tự động và phơi sáng tự động được cố định tại khung hình đầu tiên