ID bài viết : S500061136 / Sửa lần cuối : 12/10/2011

Các điều kiện yêu cầu để chụp 3 khung hình trên giây hoặc 10 khung hình trên giây trong chế độ chụp liên tiếp cao cấp là gì?

Các điều kiện yêu cầu để chụp 3 hình trên giây hoặc 10 hình trên giây trong chế độ chụp liên tiếp cao cấp.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dưới đây là các điều kiện chụp cho mỗi chế độ.

Đối với 3 khung hình trên giây:
 • Chế độ điều khiển : Continuous Adv.
 • Kích thước ảnh: L: 16M
 • Chất lượng: Fine
 • Tốc độ màn chập: Nhanh hơn 1/250 giây.
 • Lấy nét : MF (Manual focus), or AF-S (Single-shot AF) in AF (Autofocus)


Đối với 10 khung hình trên giây: 

 • Chế độ điều khiển  : Spd Priority Cont. (Speed Priority Continuous)
 • Kích thước ảnh : L: 16M
 • Chất lượng: Fine
 • Tốc độ màn chập: Nhanh hơn 1/250 giây.
  * Lấy nét tự động và phơi sáng tự động được cố định tại khung hình đầu tiên